Redaktion af bogtekst

Vi redigerer din bog, strammer op på ordlyd, foreslår ændringer m.m.